Language and Region

Trader's profile picture

tín hiệu

Máy photocopy

Thời gian giao dịch

Tối thiểu. tiền gửi

Hiệu suất

+%

ROI

%

Tối đa. thả xuống

Chi tiết

ROI mọi thời đại

+%

Tổng số giao dịch

Giao dịch trung bình mỗi tuần

Ngày bắt đầu

Yêu cầu

Kiểu tài khoản

Tối thiểu. tận dụng

1:

Tối thiểu. tiền gửi

Thu nhập

Cặp

No data

Cặp / % giao dịch

Giao dịch